Wijkverpleging grotendeels tevreden over indicatiestelling

Verpleegkundigen die de indicatiestelling voor wijkverpleging bij cliënten uitvoeren, voelen zich over het algemeen competent om dit te doen of vinden dat een gestelde indicatie van een collega aansluit bij de zorgvraag van cliënten.

Sinds 2015 indiceren wijkverpleegkundigen de benodigde zorg voor cliënten die thuis wonen. Voordat ze dat doen, brengen ze de zorgvraag van de cliënt in kaart en besluiten vervolgens wat de best passende zorg is. Het is belangrijk dat zij dit op een eenduidige en transparante manier doen, zodat alle cliënten gelijke toegang hebben tot noodzakelijke zorg.

Tevreden over indicatiestellingen van zichzelf en van collega’s
Uit een onderzoek van Nivel* blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden die zelf niet indiceren driekwart (75%) positief is over de indicaties die hun collega’s geven. Zij vinden dat de indicatiestelling over het algemeen goed aansluit bij de zorgvraag van hun cliënten. Een kwart (25%) vindt deze aansluiting redelijk.
Het overgrote deel van de wijkverpleegkundigen (91%) voelt zich in hoge mate competent om de indicatiestelling uit te voeren. Om hen te ondersteunen bij de indicatiestelling zijn verschillende documenten ontwikkeld. Wijkverpleegkundigen die deze documenten gebruiken voelen zich vaker competent in het indiceren dan degenen die dat niet doen. Toch worden de ondersteunende documenten lang niet altijd gebruikt door praktiserende verpleegkundigen. Een grote groep weet niet van het bestaan af en ook zijn meerdere verpleegkundigen niet tevreden over de ondersteuning die de documenten bieden.

Documenten ter ondersteuning van een juiste indicatie
Het NWG wil graag meer bekendheid geven aan de bestaande, ondersteunende documenten en publiceert met enige regelmaat nieuwe inzichten op Kundig.nl. Het NWG heeft daarnaast bij VWS, via het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging, een aanvraag ingediend om samen met V&VN een “assessment instrument voor vakbekwaam indiceren” te ontwikkelen. Met dit assessment kunnen de wijkverpleegkundigen zichzelf en hun collega’s objectief toetsen op hun indicatiebekwaamheid. Wanneer de aanvraag positief beoordeeld wordt, start het NWG en V&VN nog voor de zomer met het project en ligt er zomer 2021 een toetsingsinstrument klaar.

Bron: Nivel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top