Verdere ‘ontregeling’ van de wijkverpleging krijgt vorm

In het kader van de campagne ‘(Ont)regel de zorg’ hebben partijen in de wijkverpleging inmiddels in totaal acht administratieve handelingen geschrapt, verbeterd of opgehelderd. Nog eens vier maatregelen zijn in uitvoering.

De handelingen die zijn afgeschaft zijn:

  • de minutenregistratie,
  • de verplichte handtekening van cliënten bij wijziging van het zorgplan,
  • de verplichte halfjaarlijkse evaluatie.

De wettelijke verplichting tot minutenregistratie al was afgeschaft, maar desondanks bleven veel aanbieders hier aan vasthouden. Daarom hebben de (Ont)regel-partijen (V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en het ministerie van VWS) een alternatieve registratiestandaard ontwikkeld, inclusief hulpmiddelen om de aanbieders te ondersteunen bij hun overstap.

De verbeteringen bestaan uit:

  • het niet meer standaard afvinken van risicosignalering;
  • het gebruiken van een verkorte arbo-checklist c.q. het schrappen van het standaard invullen van de arbo-checklist bij iedere cliënt;
  • uniformering van de algemene bepalingen en van de declaratieparagraaf van zorginkoop-contracten voor de contractering 2019.

De ‘schrapmaatregelen’ die de (Ont)regel-partijen voorbereiden zijn:

  • de aanvraagprocedure voor hulpmiddelen;
  • de machtiging door de cliënt voor het toedienen van medicatie door de wijkverpleegkundige;
  • het verplicht vragen van een ‘uitvoeringsverzoek’ van artsen voor risicovolle handeling.

 

Elektronisch cliëntendossier
Daarnaast wordt gewerkt aan een programma van eisen voor het elektronisch cliëntendossier (ECD) zodat wijkverpleegkundigen beter digitaal ondersteund worden bij de uitvoering van het zorgproces en aan een onderzoek naar de registratielasten voor wijkverpleegkundigen door zorginkoop-contracten.

 

Onnodige regeldruk
Ook zijn er misverstanden die voor onnodige regeldruk zorgen. Het is bijvoorbeeld onjuist dat wijkverpleegkundigen bij elke cliënt een zelfredzaamheidsmatrix moeten invullen. Dit is slechts een hulpmiddel om beter zicht te krijgen op de zelfredzaamheid van de cliënt. Toch gebruiken sommige organisaties die ook zorg leveren in het sociale domein, de matrix als verantwoordingsinstrument naar gemeenten.

 

Bron: Skipr

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top