Professioneel Handelingskader uitgewerkt door het NWG

Om inzicht te geven in alles wat van toepassing is op het handelen van wijkverpleegkundigen heeft NWG voor de wijkverpleging het Professioneel Handelingskader ontwikkeld. Dit handelingskader vormt de basis voor verantwoord (professioneel) wijkverpleegkundig handelen. Het idee is dat elke wijkverpleegkundige dit als basis gebruikt binnen elke fasen van het wijkverpleegkundig proces.

Wijkverpleegkundige ZZG zorggroep Tanja de Vos: “Je moet het zien als een rugzak voor de wijkverpleging. Het geeft een overzicht van alle wettelijke kaders, visies en praktische instrumenten. Eigenlijk alles wat nodig is om het wijkverpleegkundig proces in alle fases goed te kunnen doorlopen: gegevens verzamelen (anamnese), besluitvorming (klinisch redeneren met zorgplan en indicatie), organiseren van zorg en het monitoren van de effecten (evalueren) om zo nodig te kunnen bijstellen.

Dynamisch proces

Met het Professioneel Handelingskader wil het NWG de wijkverpleegkundigen houvast bieden door ze op een overzichtelijke wijze inzicht te geven in alles wat van toepassing is op hun handelen. Dit draagt bij aan kwalitatief goede en verantwoorde zorg én aan eenduidigheid. Het handelingskader geeft een dynamisch proces weer, waarbij het belangrijk is dat ‘Kaders voor en door de beroepsgroep’ en ’Praktisch beroep instrumentarium’ met elkaar in verbinding staan. Sommige documenten leggen een basis onder de beroepsuitoefening van wijkverpleegkundigen, zoals het normenkader, de beroepsprofielen, de beroepscode en de professionele standaard. Andere brengen meer inhoudelijke verdieping aan op specifieke onderdelen, zoals het verpleegkundig proces en klinisch redeneren of omvatten professionele instrumenten. Deze documenten en instrumenten kunnen niet los van elkaar worden gezien. Als NWG hebben wij de ambitie om steeds meer specifieke kaders en instrumenten voor de wijkverpleging te ontwikkelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top