Partners

Het NWG wordt gesteund door zorgorganisaties door middel van een sponsorbedrag en een afvaardiging van wijkverpleegkundigen aan de kerngroep en het ontwikkelteam. Betrokken zorgorganisaties zijn:
Sensire
ZZG Zorggroep
Omring
Florence
Meander Zorggroep Noord-Limburg
Buurtzorg
TSN
HWW
Brabantzorg
Woonzorggroep Samen
Amstelring
Beweging 3.0
Amaris
Stichting Westerholm
Espria (Evean, Icare, Zorggroep Meander Groningen)
Livio
De Zorggroep Sector Groene Kruis Thuiszorg
De Zorgcirkel
Thebe

Het NWG is een stichting die wordt geleid door directeur-bestuurder Aletta Oosterhuis. Zij is ook voorzitter van de kerngroep wijkverpleegkundigen en het ontwikkelteam.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die zijn afgevaardigd uit de organisaties van de oprichters van het NWG:

Jolanda Buwalda (voorzitter)
Maarten van Rixtel
Gert Leeftink
Marcel de Groot

Zij houden toezicht op de organisatieontwikkeling.

Landelijke samenwerking

Landelijk werkt het NWG samen met de beroepsvereniging V&VN, kennisinstituut Vilans, Patiëntenfederatie Nederland, brancheverenigingen van zorgorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en overige zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland, het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Kerngroepleden

Naam Email Organisatie
Marit Kranenburg Marit.kranenburg@beweging3.nl Beweging 3.0
Amy Bourgonje amy.bourgonje@beweging3.nl Beweging 3.0
Ingrid van Uden Ingrid.vanUden@brabantzorg.eu Brabantzorg
Linda Konijn LKonijn@evean.nl Evean
Petra Feenstra PFeenstra@evean.nl Evean
Monique Jansen Schuiling m.jansen@zzgzorggroep.nl ZZG zorggroep
Tanja de Vos t.devos@zzgzorggroep.nl ZZG Zorggroep
Kim Bron Kim.Bron@florence.nl Florence
Jeske Tjepkema Jeske.tjepkema@omring.nl Omring
Suzanne Rezelman suzanne.rezelman@omring.nl Omring
Vanessa Schroer v.schroer@sensire.nl Sensire
Mayke Navis m.navis2@sensire.nl Sensire
Marianne Hooiveld m.hooiveld@woonzorggroepsamen.nl Woonzorggroep Samen
Denise Salden DeniseSalden@mgzl.nl Meander zorggroep Zuid Limburg
Valerie Schipper v.schipper@zgmeander.nl Zorggroep Meander
Mirthe Heeres m.heeres@westerholm.nl Westerholm
Marieke Stijf- van Breugel M.vanBreugel@icare.nl Ìcare
Eva ten Voorde evatenvoorde@gmail.com Sensire
Yke Wierda Y.wierda@hwwzorg.nl HWW zorg
Elisah Sneep e.sneep@hwwzorg.nl HWW zorg
Xiovienne Bonevacia x.bonevacia2@zorgcirkel.com Zorgcirkel
Maaike Otto- van der Geest motto@wijdezorg.com Wijdezorg
Fleur Hermans fleur.hermans@dezorggroep.nl De Zorggroep
Nadine Smits nadine.smits@dezorggroep.nl De Zorggroep
Liza Janssen-Bonants Liza.Janssen02@dezorggroep.nl De Zorggroep

Vervang Fleur Hermans

Tanja van der Molen tanja.van.der.molen@thebe.nl Thebe
 Demi Driesse - Drieman Demi.Drieman@thebe.nl Thebe
Renate Groenewold rgroenewold@tsn-thuiszorg.nl TSN Thuiszorg
Desiree Domeyer D.domeyer@livio.nl Livio
Eva Marijn Weers m.weers@livio.nl Livio