Missie & Visie

Het beroep van wijkverpleegkundige is relatief jong en sterk in ontwikkeling. Het NWG streeft naar een nóg grotere deskundigheid en bekendheid van dit vakgebied door samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en zorginstanties, zowel in het medische als in het sociale domein. We zijn volop in ontwikkeling om dé kennisorganisatie voor de wijkverpleging in Nederland te worden.

Missie

Wij ondersteunen de ambitie van wijkverpleegkundigen om elkaars professionaliteit blijvend te versterken. Vanuit een gedeeld en toetsbaar handelingskader bieden de wijkverpleegkundigen daardoor optimale, persoonlijke zorg aan zelfstandig wonende cliënten.

Visie

De wijkverpleegkundige is een autonome professional die zich blijvend kan meten met andere eerstelijnszorgverleners en die door cliënten wordt ervaren als het primaire aanspreekpunt voor eigen regie.