NWG verwerft subsidie voor ‘Assessment vakbekwaam indiceren’

Het NWG start vanaf 1 juli 2020 met het project Vakbekwaam Indiceren, waarbij we een assessment Vakbekwaam Indiceren gaan ontwikkelen.

Dit assessment zal wijkverpleegkundigen inzicht geven in hun persoonlijke competenties rondom de thema’s: klinisch redeneren, systematisch en methodisch werken volgens het verpleegkundig proces, gebruik van het normen- en begrippenkader en het samen beslissen over cliënt(systeem) doelen. Op 1 Juli 2021 wordt het assessment opgeleverd, zodat het daarna geïmplementeerd kan worden.

Terugdringen praktijkvariatie In het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 wordt aangegeven dat praktijkvariatie teruggebracht kan worden door onder meer het zorgvuldig doorlopen van het cyclische proces van indicatiestelling en het onderbouwen met kennis van wat wijkverpleegkundigen doen en hoe ze dat doen in samenspraak met de cliënt. We zien echter bij wijkverpleegkundigen nog veel praktijkvariatie; zo wordt casuïstiek verschillend geïnterpreteerd. Dit is ook iets wat zorgverzekeraars aangeven.

Projectorganisatie

Opdrachtgever van het project is V&VN, namens de partijen van het hoofdlijnenakkoord. Het NWG is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en stelt hiervoor projectleiding en een projectteam aan. Dit projectteam wordt ingericht met wijkverpleegkundigen, die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het assessment (als assessor). Ook wordt er een klankbordgroep ingericht die de uitvoering van de activiteiten zal monitoren. Daarin nemen in ieder geval plaats: een afvaardiging van NWG, V&VN, Actiz, Zorgthuisnl, Patiëntenfederatie Nederland, VWS en ZN en HBOV.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top