Het is noodzakelijk voor de wijkverpleging om een aantal afspraken te maken nu de tweede coronagolf een feit is

De tweede coronagolf is een feit. In de wijkverpleging merken we nog volop de effecten van de eerste golf: sinds de zomermaanden hebben we een grote toestroom aan cliënten. In combinatie met een hoog ziekteverzuim en de tweede golf moeten alle zeilen bijgezet worden om de continuïteit én kwaliteit van zorg te garanderen en te voorkomen dat we met de wijkverpleging weer in een fase terechtkomen waarin we thuiswonende cliënten niet meer alle zorg kunnen leveren die noodzakelijk is.

Er zijn drie redenen die de grotere toestroom van cliënten veroorzaakt:

  1. Cliënten met een chronische aandoening als hartfalen, oncologie en longproblemen hebben een grotere zorgbehoefte, omdat ze zieker zijn als gevolg van uitgestelde controles en behandelingen tijdens de eerste coronagolf;
  2. Ziekenhuizen hebben de reguliere zorg weer opgestart wat leidt tot een groeiende vraag naar nazorg door de wijkverpleging;
  3. Medici gaan in gesprek met Covid-19- patiënten over de gevolgen van een ziekenhuisbehandeling, waardoor patiënten er vaker voor kiezen om thuis te blijven en niet in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Laat reguliere zorg doorgang vinden

Vanuit de wijkverpleging pleiten we ervoor dat onze reguliere zorg, ondanks een tweede coronagolf, doorgaat. Daarvoor is het essentieel dat de wijkverpleging de mogelijkheid behoudt deze zorg te leveren. Zoals het nu gaat, vrezen we dat we binnenkort weer in de fase terechtkomen waarin we niet meer alle zorg kunnen leveren. Om dat te voorkomen willen we zowel lokaal als landelijk op een aantal thema’s afspraken maken:

  1. Testen

Het testen kost veel tijd waardoor zorgmedewerkers en cliënten dagen in onzekerheid verkeren en soms in quarantaine moeten. Snel testen en snel een uitslag krijgen, helpt ons om zoveel mogelijk over de voltallige formatie in de wijkverpleging te kunnen beschikken. De GGD heeft onvoldoende testcapaciteit. Steeds meer zorgorganisaties starten daarom een eigen teststraat waar het testen wordt uitgevoerd door eigen zorgmedewerkers. Echter de beschikbaarheid van zorgmedewerkers hiervoor wordt beperkt door de grote druk op de reguliere zorg. Dat betekent dat naast voldoende laboratoriumcapaciteit er ook voldoende capaciteit beschikbaar moet komen voor de uitvoering van het testen. Daarvoor moeten we weer een beroep doen op gepensioneerden, ex- collega’s, zieke collega’s en studenten – die wel in staat zijn om te testen.

  1. Gebruik Persoonlijke beschermingsmiddelen

Er is geen eenduidig beleid in de wijkverpleging voor het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). In de wijkverpleging willen we altijd met beschermde middelen kunnen werken als we dit na zorgvuldige afweging van voor- en nadelen noodzakelijk vinden. Dat vraagt allereerst om de beschikbaarheid van voldoende middelen. Tevens willen we als wijkverpleegkundigen betrokken zijn bij de vaststelling van doelgroepen en het opstellen van een landelijke richtlijn voor PBM. Daarnaast formuleren wij een aantal uitgangspunten die als handvat gaan dienen om tot zorgvuldige afweging van de inzet van beschermende middelen te kunnen komen.

  1. Coronahotel of cohortverpleging 

Er moet een plek zijn in iedere regio waar cliënten met corona, die niet thuis en niet in het ziekenhuis kunnen of willen verblijven, terechtkunnen. De zorg op deze plekken moet echter, net als in de teststraat, door zorgmedewerkers worden geleverd. Zorgmedewerkers die momenteel in de reguliere zorg al niet kunnen worden gemist. Dus ook hier moeten we een beroep doen op de ex- collega’s, gepensioneerden en zorgverleners die wellicht wél ruimte hebben om te ondersteunen.

Daarbij is het van belang dat de arbeidsvoorwaarden van zorgmedewerkers die zich inzetten in de coronazorg ondersteunend zijn: overuren moeten worden uitbetaald en als diensten komen te vervallen doordat de corona vermindert, moet dat geen probleem zijn van de zorgmedewerker of het team waar deze collega werkt.

  1. Contactbeperking van zowel zorgmedewerkers als cliënten

Ondanks de grote druk op de wijkverpleging is het essentieel dat collega’s – om te voorkomen dat veel collega’s besmet worden – in niet te veel teams werken. Hetzelfde geldt voor cliënten.

  1. Voorkomen van nog meer druk op de wijkverpleging

Om een nog grotere druk op de wijkverpleging te voorkomen moeten kwetsbare ouderen in staat blijven om te bewegen en anderen te ontmoeten. Op deze manier voorkomen we heel veel andere problemen. Gemeenten, buurtinitiatieven en dagbehandelingen dienen creatief te zijn om deze ontmoetingen in stand te kunnen te houden – uiteraard met zo min mogelijk risico op besmetting.

  1. Communicatie

De uitkomsten en informatie over de bovenstaande thema’s dienen eenduidig en toegankelijk voor iedereen te zijn. We zien nu dat veel communicatie tegenstrijdig is en dat geeft veel onrust – wat in deze fase niet wenselijk is.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top