Kwaliteitskader Wijkverpleging slecht bekend

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is nog niet bekend onder de medewerkers in de wijkverpleging. Wel voldoen de wijkverpleegkundigen al aan veel van de kenmerken die in het Kwaliteitskader zijn opgenomen, zo is de mening van de professionals zelf.

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft de kenmerken van goede wijkverpleging. Het NWG werkt mee aan de implementatie van het Kwaliteitskader. Toch blijkt dat er meer energie en steun nodig is vanuit de organisaties voor de wijkverpleging om het Kwaliteitskader te implementeren. Pas dan kan het bijdragen aan een hogere kwaliteit zorgverlening. De bekendheid van het Kwaliteitskader moet daarom worden verbeterd: een kwart van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft er nog nooit van gehoord en 38% weet niet wat erin staat.

Wijkverpleging tevreden over kwaliteit zorg die ze bieden
Uit hetzelfde vragenlijstonderzoek onder deelnemers van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging blijkt ook dat de meeste verpleegkundigen en verzorgenden in de uitoefening van hun beroep al voldoen aan de kenmerken uit het Kwaliteitskader. Lees enkele interessante percentages uit het onderzoek hier.

Bron: Nivel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top