Nieuwe zorgstandaard dementie

Herziene Zorgstandaard Dementie opgenomen in kwaliteitsregister

Het Zorginstituut heeft officieel de Zorgstandaard Dementie 2020 vastgesteld voor opname in het kwaliteitsregister. Het NWG heeft actief meegewerkt aan de herziening van de zorgstandaard van 2013 en heeft de herziene versie geautoriseerd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

In de nieuwe zorgstandaard is meer aandacht voor proactieve zorgplanning, interprofessionele samenwerking en het belang van begeleiding van de mantelzorger. Allemaal aspecten die belangrijk zijn voor wijkverpleegkundige zorg.

De herziene Zorgstandaard verschilt met de Zorgstandaard dementie (2013)* op de volgende punten:

  • Duidelijke positionering van persoonsgerichte zorg (model van Kitwood) en integrale zorg (het regenboogmodel van Valentijn).
  • Het volgen van het dementietraject over de domeinen van welzijn, zorg en wonen heen.
  • Aandacht voor mensen met een migratie-achtergrond en jonge mensen met dementie.
  • Beperkte set indicatoren (structuur-, proces- en uitkomstindicatoren), nadrukkelijk om te leren en te verbeteren, níet voor verantwoording of financiering.
  • 25 concrete aanbevelingen voor de praktijk

De nieuwe zorgstandaard is hier te downloaden.

Om de inhoud van de zorgstandaard te implementeren ontwikkelt Vilans een aparte website. Zodra deze klaar is, zal er via kundig.nl een link worden aangemaakt.

Bron:

* https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/proefimplementatie-zorgstandaard-dementie/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top