Herstelzorg na corona: wie doet wat?

Samen met Vilans hebben we onlangs de publicatie Samenwerken na herstelzorg uitgebracht. Hiermee vragen we aandacht voor herstelzorg thuis voor zogenaamde ‘long covid-patiënten’. Dit zijn cliënten die soms maanden na een infectie met Covid-19 nog met klachten kampen.

Covid-19 kan na infectie nog lang voor aanhoudende klachten zorgen. Het lukt sommigen na weken of maanden nog niet om de draad van het leven weer helemaal op te pakken. Circa een op de tien personen die Covid-19-klachten heeft gehad, heeft last van langdurige klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid en conditieverlies maar ook hoofdpijn, spierpijn, reuk- en smaakverlies en psychosociale klachten. Deze mensen hebben vaak herstelzorg nodig. Zorgverleners uit verschillende disciplines in het ziekenhuis, de revalidatiekliniek en het verpleeghuis zijn vaak gewend om samen te werken in het herstelproces, maar hoe gaat dat wanneer mensen thuis revalideren?

Samenwerking is nog niet vanzelfsprekend

De samenwerking tussen verschillende (para-)medische disciplines in herstelzorg thuis is op veel plekken nog niet vanzelfsprekend. Uit gesprekken met patiënten, wijkverpleegkundigen, paramedici, huisartsen en sociaalwerk komt de behoefte naar voren naar meer verbinding. Ook C-support ziet dat verbinding en regie tot stand moeten komen. Korte lijnen en weten wie je waarvoor nodig hebt, is daar een belangrijk onderdeel van. Al is het vooral een kwestie van ‘gewoon doen’: zoek elkaar op om samen te werken aan het herstel van de patiënt. Maak er een gewoonte van om altijd een andere discipline te betrekken, als het nodig is en de cliënt het wil.

Omdat aandacht voor herstelzorg voor ‘long covid-patiënten’ belangrijk is en vaak vraagt om de inzet van meerdere disciplines is de publicatie Samenwerken na herstelzorg in samenwerking met NWG ontwikkeld door Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg. In de publicatie, onder meer bedoeld voor wijkverpleegkundigen, vind je een beknopt overzicht van de betrokken disciplines in de herstelzorg na corona thuis. Wat is ieders rol, welke ervaringen zijn er vanuit de praktijk en wat is volgens hen de meerwaarde van samenwerking?

Naast deze publicatie werken we op dit moment samen met Vilans aan twee andere beroepsinhoudelijke artikelen, die binnenkort op Kundig en Zorg voor Beter zullen worden gedeeld.

Rol wijkverpleging bij herstelzorg

 • De wijkverpleging kijkt naar gezondheid en gedrag. De nadruk ligt op samen met de cliënt onderzoeken hoe ondersteuning kan bijdragen aan meer zelfredzaamheid.
 • De wijkverpleging biedt waar nodig ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, zodat mensen hun energie beter kunnen verdelen over de dag en werken aan hun herstel. Verder monitort de wijkverpleging hoe het herstel thuis verloopt en stemt ze de zorg af met naasten en andere disciplines, zoals fysiotherapie, ergotherapie en de POH-GGZ. De wijkverpleging begeleidt bij psychosociale problemen, signaleert risico’s en zet preventieve acties uit.

 

3 Comments

 1. N.assima19 maart 2021

  Ik geloof heel erg in de samenwerking met andere disciplines. Echter wordt deze waardevolle investering niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar vooral niet gecontacteerde zorgverzekeraars. Hoe zou ik dit beter kunnen verantwoorden? Ik moet soms flink onderhandelen om dit voor elkaar krijgen. Onafhankelijk zijn we echt niet 🥺

  Beantwoorden
 2. Marie de Jonge24 maart 2021

  Ik geloof ook dat het belangrijk is dat instanties samen gaan werken om corona herstel een focuspunt te laten zijn. Wijkverpleging speelt daarin ook een belangrijke rol bij het behandelen van oudere patiënten. Ik ben benieuwd welke initiatieven we nog meer gaan zien de komende tijd.

  Beantwoorden
 3. Vincent Rondwijk7 oktober 2021

  Goed dat er meer artikelen zoals deze verschijnen. Zo komen verschillende problemen rondom het herstel na ziekte aan het ligt en kan er gewerkt worden aan verbeteringen. Ook kan zorg dat efficiënter in worden gezet.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top