Disclaimer

Algemeen
Hoewel NWGzorg de inhoud van deze website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. NWGzorg kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Websites van derden
Op de website van NWGzorg staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van NWG vallen. Op de inhoud van deze pagina's heeft NWGzorg geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

NWGzorg behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen. NWGzorg besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content. De website wordt dan ook door NWGzorg regelmatig, in ieder geval jaarlijks, gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie.

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, moet worden herzien. De publicatiedatum geeft aan wanneer de informatie voor het laatst is herzien.