Indiceren op afstand tijdens coronacrisis

Zorgprofessionals mogen gedurende de coronacrisis op afstand indiceren. Het advies van de Rijksoverheid is: ‘geen huisbezoeken, tenzij…’ Het is aan jou als wijkverpleegkundige om zelf de afweging te maken of (beeld)bellen voldoende is om een (voorlopige) indicatie te kunnen stellen.

Het indicatiegesprek vindt normaal gesproken plaats in de eigen omgeving van de cliënt, zoals is opgenomen in het Normenkader. Die regel is nu verruimd naar zorg op afstand. Het is in deze crisisperiode aan de wijkverpleegkundige zelf om te beoordelen hoe het indicatiegesprek plaatsvindt: achter de voordeur, via beeldbellen of per telefoon. De autonomie van de wijkverpleegkundige staat centraal. Kies je voor (beeld)bellen, dan is het tijdens de eerste dagen van de zorgverlening van belang om de op afstand gestelde indicatie te toetsen en vast te leggen in het zorgdossier/ECD.

Nieuw advies

Om een goede afweging te kunnen maken tussen een huisbezoek of zorg op afstand heeft V&VN in samenwerking met andere partijen in de wijkverpleging een nieuw advies voor verpleegkundigen opgesteld over indicatiestelling tijdens de coronacrisis.

Herindicaties

Wanneer de zorginzet niet is gewijzigd, worden eventuele herindicaties met drie maanden verlengd. Dat hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afgesproken met beroepsorganisatie V&VN en brancheorganisaties ActiZ, BINKZ en Zorgthuisnl.

Het advies ‘Indicatiestelling tijdens crisis COVID-19’ is door V&VN opgesteld in samenwerking met Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ en BINKz. Het advies is opgesteld op basis van het besluit ‘social distancing’ van de Rijksoverheid. Wanneer de situatie rondom COVID-19 verandert, wordt het advies indien nodig aangepast

Bron: V&VN en Skipr

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top