Actueel

Herstelzorg na corona: wie doet wat?

Samen met Vilans hebben we onlangs de publicatie Samenwerken na herstelzorg uitgebracht. Hiermee vragen we aandacht voor herstelzorg thuis voor zogenaamde ‘long covid-patiënten’. Dit zijn cliënten […]

Indiceren op afstand tijdens coronacrisis

Zorgprofessionals mogen gedurende de coronacrisis op afstand indiceren. Het advies van de Rijksoverheid is: ‘geen huisbezoeken, tenzij…’ Het is aan jou als wijkverpleegkundige om zelf […]

Kwaliteitskader Wijkverpleging slecht bekend

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is nog niet bekend onder de medewerkers in de wijkverpleging. Wel voldoen de wijkverpleegkundigen al aan veel van de kenmerken die in […]

Kwetsbare ouderen

Het aandeel kwetsbare ouderen neemt de komende jaren alleen maar toe en daarmee ook het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken. […]

Module ‘Verward in de wijk’

In toenemende mate krijgen wijkverpleegkundigen te maken met verwarde mensen in de wijk. Het kan gaan om (beginnend) dementerenden, maar ook om mensen met een […]

Florence Nightingale Fair

Vanwege het grote succes van de eerste editie van het festival wordt ook dit jaar de Florence Nightingale Fair georganiseerd, hét evenement voor en door […]

Zorgpartijen werken aan kwaliteitskader wijkverpleging

ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), de Nederlandse Patiëntenfederatie, de Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) werken aan een richtinggevend kwaliteitskader voor de […]

Het NWG is gestart!

In 2016 zijn de wijkverpleegkundigen van initiatiefnemers Espria, Florence, Omring, Sensire en ZZG zorggroep gestart met de oprichting van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap. Dit samenwerkingsverband […]

Wijkverpleegkundigen verenigen zich

Het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) is op 11 mei 2016 in Utrecht opgericht. Het doel is om de nieuwe wijkverpleegkundige functie versneld te professionaliseren. De […]