Het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap

Dé kennisorganisatie voor en door wijkverpleegkundigen

Het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap (NWG) is een onafhankelijke kennisorganisatie voor en door wijkverpleegkundigen. Wij faciliteren wijkverpleegkundigen om hun kennis, vaardigheden en ervaringen belangeloos onderling te delen en elkaar zo blijvend te versterken. Zij kunnen daardoor vanuit een uniform handelingskader persoonlijke zorg bieden aan thuiswonende cliënten.

Onmisbare schakel

Wijkverpleegkundigen werken op het grensvlak van het medische en het sociale domein. Zij zijn een onmisbare schakel in de eerstelijnszorg. Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen, waardoor de complexiteit van de zorgvraag in de thuissituatie stijgt.

In 2017 maakten 557.000 mensen gebruik van wijkverpleging. Een gestage stijging ten opzichte van 2015 (512.000) en 2016 (540.000)*. Wijkverpleegkundigen zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Als NWG willen we de impact van wijkverpleegkundigen in onze samenleving laten zien.

Professioneel

De wijkverpleegkundige is een autonome professional die zich doorlopend versterkt door kennisdeling. Het NWG bundelt praktijkervaring en kennis uit het wijkverpleegkundig werkveld en daarbuiten en doet onderzoek. Deze rijke kennis valideren we, actualiseren we doorlopend en geven we terug in de vorm van een professioneel handelingskader aan de mensen die ertoe doen: onze wijkverpleegkundigen. We zetten ons in voor eenduidige diagnostiek, betere kwaliteit van zorg en een zichtbare plek in de maatschappij. Samen ontwikkelen we ons tot een professionele organisatie van wijkverpleegkundigen.

Grote opgave

De vergrijzing, de toenemende zorgvraag, de kortere ligduur in het ziekenhuis en de tendens om mensen zo lang mogelijk thuis te verzorgen, doen een groot beroep op de wijkverpleging. Niet alleen ten aanzien van de individuele zorg, maar ook wat betreft aandacht voor de leef-, woon- en werksituatie van de doelgroep en de wens om samen maatschappelijke gezondheidsproblemen gericht aan te pakken. Kortom: een wijkverpleging die door zorg en preventie te combineren, multidisciplinair aan een doelmatige aanpak werkt voor het behoud en de versterking van de gezondheid van de doelgroep.

Profiteer ook van de kracht van het NWG. Samen stimuleren we de professionalisering van de wijkverpleging, streven we naar standaardisering van het verpleegkundig proces en werken we aan innovatie.